همه چیز درباره کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (capitulation) به معنای شرط گذاشتن است. معنای لغوی این واژه «سازش و تسلیم» است و در (بیشتر…)

ادامه خواندنهمه چیز درباره کاپیتولاسیون