به مناسبت 26 دی سالروز فرار شاه از ایران

۲۶ دی‌ماه ۵۷ محمدرضا پهلوی خاک ایران را در حالی ترک کرد که تا زمان فوتش در بین ۶ کشور دنیا آواره و سرگردان بود. (بیشتر…)

ادامه خواندنبه مناسبت 26 دی سالروز فرار شاه از ایران

همه چیز درباره کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (capitulation) به معنای شرط گذاشتن است. معنای لغوی این واژه «سازش و تسلیم» است و در (بیشتر…)

ادامه خواندنهمه چیز درباره کاپیتولاسیون