به مناسبت 26 دی سالروز فرار شاه از ایران

۲۶ دی‌ماه ۵۷ محمدرضا پهلوی خاک ایران را در حالی ترک کرد که تا زمان فوتش در بین ۶ کشور دنیا آواره و سرگردان بود. (بیشتر…)

ادامه خواندنبه مناسبت 26 دی سالروز فرار شاه از ایران

دانلود کتاب خاطرات امیر عباس هویدا

توضیحات: این کتاب خاطرات امیر عباس هویدا می باشد که در سالنامه «دنیا» نوروز ۱۳۴۵ به نوشته خودش به (بیشتر…)

ادامه خواندندانلود کتاب خاطرات امیر عباس هویدا

همه چیز درباره کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (capitulation) به معنای شرط گذاشتن است. معنای لغوی این واژه «سازش و تسلیم» است و در (بیشتر…)

ادامه خواندنهمه چیز درباره کاپیتولاسیون